Ako pracujeme

  01_stretnutie
  1. Stretnutie

  Základ tvorí komunikácia s klientom. Preto kladieme vysoký dôraz na osobný rozhovor, kde je potrebné podrobne spoznať predstavy a nároky klientov a vedieť tak vhodne reagovať a radiť, aká bude lepšia cesta pre jeho osobité riešenie

  02_obhliadka
  2. Obhliadka a zameranie

  Podrobne prezrieme a zameriame objekt pre potrebu vypracovania projektu a statického posúdenia a návrhu.

  03_vizualizacia
  3. Architektonická štúdia a vizualizácia

  V tomto kroku je priestor na vypracovanie návrhu, na proces hľadania najvhodnejšieho dizajnového riešenia. Taktiež priebežne konzultujeme návrh s klientom a aplikujeme jeho ďalšie požiadavky, ale tiež analyzujeme opodstatnenie požiadaviek, aby bolo riešenie čisté a tým aj presvedčivé.

  04_projekt
  4. Vypracovanie projektu a rozpočet

  Po odsúhlasení štúdie prechádzame na ďalší stupeň, a tým je technické riešenie návrhu v realizačnom projekte. Tu dosiahneme konštrukčné detaily a všetky statické požiadavky. Takto špecifikovaný projekt umožňuje vypracovať podrobný rozpočet a vyčísliť náklady na realizáciu. Projektová príprava je pre nás podmienkou, aby bol každý detail vopred známy a preriešený a aby bola zabezpečená bezproblémová realizácia.

  06_stavba
  5. Harmonogram realizácie

  Po odsúhlasení rozpočtu s klientom vypracujeme harmonogram realizácie, kde rozvrhneme jednotlivé fázy realizačných prác.

  06_stavba2
  6. Stavba

  Počas celého procesu realizácie dozorujeme a konzultujeme priebeh prác s klientom, aby mal stále prehľad o priebehu projektu. Prípadné zmeny priebežne upravujeme pre najlepší výsledok.