Dispo

od 8€/m²

zahŕňa

01 / Zameranie priestoru

02 / Dispozičná štúdia

03 / Konzultácie

Návrhy

od 10€/m²

zahŕňa

01 / Zameranie priestoru

02 / Dispozičná štúdia

03 / Konzultácie

04 / Redizajn fasád

05 / Architektonický návrh

06 / Návrh interiéru

07 / Návrh exteriéru

08 / Návrh verejných priestorov

09 / Ideová koncepcia

10 / Ubranistický koncept

Projekt

od 30€/m²

zahŕňa

01 / Územné konanie

02 / Stavebné konanie

03 / Realizačný projekt

04 / Výrobný/dielenský projekt

Rozpočet

od 3€/m²

zahŕňa

01 / Spracovanie položkového rozpočtu

02 / Výkaz výmer

03 / Príprava pre spracovanie rozpočtu

Radi by sme Vás upozornili, že cena závisí od rozsahu podkladov.

Autorský dozor

od 15€/hod

zahŕňa

01 / Konzultácia s remeselníkmi na mieste stavby so zámerom dosiahnutia navrhnutého funkčného a materiálového riešenia

Radi by sme Vás upozornili, že cena závisí od podmienok projektu.

Ostatné služby

20€/hod

zahŕňa

01 / Výjazd na miesto stavby

02 / Konzultácia na mieste stavby

Radi by sme Vás upozornili, že balík OSTATNÉ SLUŽBY je balík navyše - mimo rozsahu prechádzajúcich ponúkaných služieb.