103-1034587_rage-comic-internet-meme-face-decal-meme-stickman-blackwhite

Ing.arch. Igor Cziel

CEO

igor.cziel@ligrus.sk

234-2344362_load-34-more-imagesgrid-view-troll-face-girl-antique

Ing.arch. Patrícia Humeňanská 

junior architekt

p.humenanska.ligrus@gmail.com

483-4836329_derpina-meme-face-for-kids-girl-meme-face-boost

Beáta Šimková

junior projektant

simkova.ligrus@gmail.com

Projektovanie v domácom prostredí rodinnej stavebnej firmy je v blízkom styku s praktickým svetom realizácie stavieb. Navyše spolupracujeme s tímom projektantov a špecialistov pre komplexné zabezpečenie všetkých stránok projektu, od statiky po stavebnú fyziku a ďalšie profesie.