Realizácia terás pre rodinný dom. Na poschodí bola požiadavka riešiť konštrukciu terasy na povlakovej krytine plochej strechy. Tu boli použité rektifikačné terče pre osadenie roštov terasy. Taktiež bolo potrebné kryť staticky podstatný prievlak, ktorý vytváral zmenu úrovne terasy na jej okraji.

V napojení na fasádu domu sme riešili terasu na násype. Klient nechcel riešiť ťažké podkladné betóny, preto sme zvolili technológiu zemných skrutiek, ktoré sa zavŕtali do vrstiev násypu. Takto bolo možné prakticky vytvoriť potrebné úrovne a nivelizovať podklad terasy.

V miestach, kde nebolo možné použiť zemné skrutky, sme lokálne použili rektifikačné terče. V podloží sa nachádzali trasy káblov.

Pri pokládke terasy sme riešili všetky súvisiace detaily kontaktu s okolitými konštrukciami a povrchmi.