Drevené terasy

    Realizujeme drevené terasy v exteriéri pri fasáde alebo voľne stojace v záhrade, ale aj na balkónoch. Navrhneme vhodnú skladbu a nosnú konštrukciu vychádzajúc z podmienok, kde má byť terasa realizovaná.

    Ako jeden z príkladov je terasa, ktorá je položená na stropnej doske a na kombinovanom podkladnom rošte z dreva a ocele. Podmienkou bol tvar, kde jeden okraj mal byť vypustený nad terén do voľného priestoru a terasou mal prerastať strom. Navrhli sme potrebný drevený rošt a jeho skladbu a tiež oceľovú nosnú konštrukciu vykonzolovania terasy.

    Dalším príkladom je terasa na plochej streche na štrkovom násype. Pre dodržanie minimálnej výšky a zosúladenie úrovní terasy a podlahy v interiéri bola terasa riešená ako “plávajúca” na štrkovom násype a spájaná zo segmentov kĺbmi, čím je terase dovolené prispôsobovať sa pohybu násypu a poveternostným podmienkam.

    Tretím príkladom je montáž terasy na balkóne bytového domu. Ten v návrhu počítal s doskovou terasou na rektifikačných terčoch s dreveným roštom. Ako materiál bola vo všetkých prípadoch použitá termoborovica.