Bytový dom – Havlíčkova ul., Košice – nový objekt

  Na tento projekt sme boli oslovení investorom z dôvodu redizajnu fasády novostavby objektu bytového domu počas jeho výstavby. S tým súvisela rekonštrukcia existujúceho historického objektu, ktorý spolu s novým objektom vytvárajú komplex bytového domu.

  Klient nás oslovil s požiadavkou, aby bolo na fasáde použité drevo. Tiež však bolo potrebné zosúladiť pôvodný a nový objekt, keďže sú v tesnej blízkosti a sú vzájomne funkčne prepojené.

  Po zameraní objektov sme vypracovali architektonickú štúdiu, kde sme postupnou konzultáciou s klientom dopracovali návrh a následne tvorili realizačný projekt fasády spolu s konštrukčnými detailami. Na základe požiadavky klienta a generálneho dodávateľa stavby sme zabezpečovali aj koordináciu prác a všetkých profesií súvisiacich s fasádou.

  Architektonické riešenie fasády pracuje s trojkombináciou titanzinkového plechu, dreveného obkladu a omietky. Drevený a plechový obklad je na drevených roštových a rebrových konštrukciách. Fasáda z termodreva je v plnom rozsahu prevetrávaná a plechová fasáda je podľa pozície vetraná alebo uzavretá.

  Vzhľadom na rôznorodosť hrubej stavby sme museli navrhovať niekoľko typov kotvení a podkladných konštrukcií. Súčasťou návrhu bol aj prepočet tepelnej izolácie a jej prispôsobenie pre skladby obvodových konštrukcií s dôrazom na vytvorenie tepelného štandardu bytov.

  Na zákazke sa ďalej pracuje a dokončujeme návrh zábradlia a exteriéru oboch objektov a oplotenia a tiež nás čaká dodávka drevených terás v exteriéri. O ďalších krokoch na tomto projekte budeme ďalej informovať.