Na tento projekt sme boli oslovení investorom z dôvodu redizajnu fasády novostavby objektu bytového domu počas jeho výstavby. S tým súvisela rekonštrukcia existujúceho historického objektu, ktorý spolu s novým objektom vytvárajú komplex bytového domu.

Klient nás oslovil s požiadavkou, aby bolo na fasáde použité drevo. Tiež však bolo potrebné zosúladiť pôvodný a nový objekt, keďže sú v tesnej blízkosti a sú vzájomne funkčne prepojené.

Po zameraní objektov sme vypracovali architektonickú štúdiu, kde sme postupnou konzultáciou s klientom dopracovali návrh a následne tvorili realizačný projekt fasády spolu s konštrukčnými detailami. Na základe požiadavky klienta a generálneho dodávateľa stavby sme zabezpečovali aj koordináciu prác a všetkých profesií súvisiacich s fasádou.

Architektonické riešenie fasády pracuje s trojkombináciou titanzinkového plechu, dreveného obkladu a omietky. Drevený a plechový obklad je na drevených roštových a rebrových konštrukciách. Fasáda z termodreva je v plnom rozsahu prevetrávaná a plechová fasáda je podľa pozície vetraná alebo uzavretá.

Vzhľadom na rôznorodosť hrubej stavby sme museli navrhovať niekoľko typov kotvení a podkladných konštrukcií. Súčasťou návrhu bol aj prepočet tepelnej izolácie a jej prispôsobenie pre skladby obvodových konštrukcií s dôrazom na vytvorenie tepelného štandardu bytov.

Po realizovaní drevenej fasády pokračujeme v realizácií jednotlivých terás na bytovom dome. Podlaha z termoborovice je na roštoch a rektifikačných terčoch. Postupne pokračujeme v montovaní terás na balkónoch a neskôr aj na teréne.