Investor nás oslovil, aby sme spracovali komplexný návrh rekonštrukcie interiéru rodinného domu. Rodinný dom bol v pôvodnom stave a vyžadoval si riešenie aj všetkých médií.

Pôvodný stav neponúkal dostatočný komfort a štandard pre dnešné nároky. Priestor chodby bol stiesnený a bolo nutné riešiť nové schody do podkrovia. Klient mal požiadavku otvoreného priestoru dennej haly.