Pri stavbe rodinného domu nás klient oslovil s požiadavkou riešiť nový návrh fasády. Predstava bola riešiť kombináciu dreva a omietky. Drevo malo byť čo najviac prírodné a preto sme volili termodrevo.

V prvej fáze riešila architektonická štúdia tvarovanie a dizajn fasády a pomer použitých materiálov. Ďalším faktorom bolo tienenie a priľahlé terasy, ktoré mali byť riešené tiež ako drevené.

Fasáda je dvojkombináciou kontaktného zatepľovacieho systému a drevenej montovanej prevetrávanej fasády. Ako tepelná izolácia boli použité obkladové dosky z minerálnej vlny. Pre dodržanie tepelno-technických štandardov sú železobetónové časti konštrukcií izolované extrudovaným polystyrénom.

Drevenú konštrukciu fasády tvorí viacvrstvová schéma drevených roštov a dištančných nosníkov. Tie sú použité z dôvodu profilácie fasády, kde drevený obklad predstupuje pred úroveň omietky.

Drevený obklad chcel klient riešiť s otvorenou špárou a bez viditeľných skrutiek kotvenia. Priestor za obkladom bol tesnený fasádnou fóliou, ktorá hermeticky uzatvára a tiež chráni izolačnú minerálnu vlnu.

Obkladové dosky termoborovice sú kotvené takzvaným skrytým kotvením. Týmto riešením ostáva pohľadová strana dosky čistá, bez viditeľných hlavičiek úchytných skrutiek.

Pre takto čistú hmotu objektu bolo pre nás podstatné zachovať čistotu aj v detailoch. To podmienilo riešenie každého spoja dosák a nároží s maximálnou presnosťou.

Potrebu tienenia sme riešili návrhom slnolamov. Je to kombinácia oceľových konzolových prvkov prestupujúcich cez vrstvy zateplenia, roštov a drevených profilov preplátaných na konzolách. Klasický detail svojim riešením nemal konkurovať samotnej fasáde, ale ju vhodne a striedmo dopĺňať.

Oceľové konzoly sú kotvené do obvodového muriva a všetky prestupy cez montovanú fasádu sú izolované a uzavreté. Na výrobu drevených prvkov boli použité fošne z termodreva ako pokračovanie materiálového motívu fasády. Spoj je prevedený klasickým tesárskym preplátovaním a odkazuje na jednoduchosť a čistotu spájania starých majstrov.

Pre celú fasádu sme vypracovali dodávateľskú dokumentáciu, kde sme podrobne riešili detaily všetkých kľúčových miest a prestupov. Pred zahájením montáže sme nechali previesť odtrhové skúšky a návrh vhodných kotiev vychádzajúc z použitého muriva.

Každé riešenie fasády prinesie vo finálnom stave vyčistené riešenie. Pod obkladom je však potrebné pristupovať individuálne pre každé zadanie. Podkladné vrstvy si vždy vyžiadajú odlišný prístup s ohľadom na konkrétne špecifiká stavby a konštrukcií. Práve v tom spočíva komplexnosť našich služieb.