Lesy sú polyfunkčné a slúžia predovšetkým na hospodárske, sociálne a environmentálne účely. Zohrávajú významnú úlohu pri poskytovaní ekosystémových služieb ako je zmierňovanie klimatických zmien, pričom rozsiahle spoločenské prínosy sú v podobe prínosov pre ľudské zdravie, voľný čas a cestovný ruch.

Zamýšľaný projekt prispeje k zabezpečeniu týchto prínosov a z dlhodobého hľadiska bude prispievať aj k naplneniu hospodárskych a sociálnych funkcií lesov. Tiež prispeje najmä k zvyšovaniu všeobecnej hodnoty lesa, ktorý je prospešný pre celú spoločnosť, tiež ku atraktivite lesnej krajiny a jej spoločenskej hodnote pre život človeka.

Rozhľadňa dostala príznačný názov Oko mesta, pretože miesto na ktorom stojí je tak exponované, že návštevníkovi ponúka celé mesto ako na dlani a stojí na hlavnej kompozičnej osi urbanizmu mesta. Je z nej vidieť priamo hlavnú os Mariánskeho námestia.

Návštevníci budú môcť celoročne vystúpiť na vrchol veže do výšky takmer 18 metrov, aj počas večerných a nočných hodín a obdivovať široké okolie od Jasova po Štós.  Tak ako je samotná rozhľadňa architektonicky pôsobivá, tak isto budú pôsobivé aj pohľady, ktoré bude ponúkať.