Prístrešok pre autá, Macákova ul., Nový Lorinčík

    Pokračovanie realizácie nášho návrhu exteriéru rodinného domu. Architektonizovaním pomocou prístreškov dostal objekt svoj špecifický ráz.

    Konštrukcia je navrhnutá z lepených nosníkov – rámov- z termoborovice. Nosníky sú lepené na mieru a spájané navrhnutými styčníkovými plechmi, ktoré sú vo vnútri spojov. Pevnosť spoja zabezpečujú svorníky, ktoré tiež dotvárajú design konštrukcie.