Projekt je zameraný na obnovu časti strechy Evanjelického kostola sv. Michala v Gelnici a súvisiacich konštrukcií. Historický krov ev. kostola sv. Michala v Gelnici sa nachádza v havarijnom stave. Pokles hlavnej nosnej časti krovu ohrozil jeho stabilitu. To sa podarilo zachrániť v rokoch 2018-2019. Išlo však len o zachytenie centrálnej nosnej časti. Je potrebné pokračovať v ďalších fázach opravy. Strešný plášť zateká na mnohých miestach, čím ďalej degraduje pôvodný krov, ale aj už nové vymenené časti. Cirkevný zbor sa rozhodol postupovať v oprave podľa oddeliteľných konštrukčných celkov krovu a krytiny.

V roku 2019 prebehli stabilizačné práce – nákup reziva, dočasná podporná konštrukcia, výroba atypických prvkov a ich upevnenie a v roku 2020 výmena úžľabných vzperadiel. V roku 2021 bola vykonaná obnova krovu a strešného plášťa na 3. štvrtinách pôdorysnej plochy.  V roku 2022 pokračovali práce na piatej časti, čo je kužeľové ukončenie nad apsidou.

Oprava poškodených častí krovu a výmena krytiny a ostatných vrstiev strešného plášťa na 1., 2., a 3. štvrtine prebiehala v roku 2021. V roku 2022 bol podporený 5. diel – kužeľové ukončenie nad apsidou. Tento diel je ktoré je najstaršou časťou krovu z obdobia výstavby chrámu (koniec 18. stor.)

Chrám pochádza z roku 1787. Historicky veľmi hodnotná sakrálna stavba, ktorá má svoje unikátne miesto nielen v rámci mesta, ale aj v rámci Slovenska . Postavený je vo východnej časti mesta, kde dominuje celému Lutherovmu námestiu. Zároveň je jedným z hmotovo priestorových dominánt mesta. Postavený je na pôdoryse zjednodušeného gréckeho kríža v doznievajúcom barokovom štýle v rokoch 1784 – 1787.