V tejto časti predstavujeme výber niekoľkých realizácii rekonštrukcií historických objektov. Pri každej bolo nutné prispôsobiť technológiu podmienkam a stavu fasády.

Fasáda evanjelického kostola bola prevedená ako komplexná rekonštrukcia fasády a jej výzdoby. Existujúce prvky výzdoby sa nedali zachrániť v pôvodnom stave. Taktiež predeľovacia rímsa a korunné rímsy ktoré navrchu ukončujú fasádu boli v dezolátnom stave. Realizovali sme kompletné zameranie fasády a sadrové odliatky profilácii ríms. Vyrobili nové šablóny a vozíky na ťahanie nových štukových profilácií na rímsach. Výzdoba okien bola nanovo omietaná a profilácie vyrobené v dielni.

Pri rodinných domoch sme kombinovali zachovanie prvkov alebo výrobu ich replík. Tiež bolo podstatné zvoliť správne omietkové zmesy práve pri kombinácii s existujúcimi jadrovými omietkami.

Mestský úrad v Gelnici bol špecifický úlohou kompletne zachovať a v plnej miere stabilizovať omietky aj výzdobu. Samozrejme tento postup bol zvolený v momente kedy ešte fasáda a jej výzdoba boli v jadre zdravé a mali znaky iba povrchovej degradácie. Pomocou tmelov, sklotextilnej mriežky a fasádnych hmoždiniek sme stabilizovali plochy omietok a výzdoba bola očistená fixovaná k murivu a vyspravená do pôvodného stavu.

Každý projekt posúva skúsenosti a zručnosť. Je pre nás prirodzené staviať na týchto poznatkoch a posúvať každý ďalší projekt o niečo ďalej.