Rodinný dom – Macákova ul., Nový Lorinčík, Košice

  Klient nás požiadal o riešenie vzhľadu fasády s kombináciou dreveného obkladu a omietky. Určujúca podmienka bola zapracovať do riešenia zateplenie fasády v hrúbke 25 cm. Tento faktor určil typ nosnej konštrukcie drevenej časti fasády. Navrhli sme drevené lepené profily nahrúbku izolácie. Boli priamo kotvené do muriva.

  Pred začatím prác sme vypracovali architektonickú štúdiu, kde sme pre klienta spracovali vzhľad objektu a tiež tvarovanie prístreškov a kvetináčov a takto vytvorili jednotný jazyk fasády a doplňujúcich prvkov.

  Fasáda je prevedená v kombinácii drevenej prevetrávanej konštrukcie a kontaktného zateplenia s omietkou. V mieste zmeny materiálov je realizovaný systémový detail kde fasádna fólia, ktorá uzavárava montovanú drevenú konštrukciu so zateplením, je zavedená až pod vrstvu kontaktného zateplenia a takto hermeticky uzatvára montovanú konštrukciu.

  Pred uzavretím vrstiev zateplenia bolo potrebné osadeiť všetky oceľové kotevné prvky pre konštrukcie prístreškov a kvetináčov. Všetky sú osadené s prerušeným tepelným mostom aby neochladzovali obvodové murivo.

  Drevená fasáda bola dokončená ako prvá a potom v nižšej časti sme pokračovali v kontaktnom zateplení a takto mohli realizovať aj navrhnutý styk týchto dvoch typov fasád.

  Drevené prístrešky boli navrhnuté lepené rámove nosníky, ktoré sme pripravili na dielni a následne montovali na mieste. Kvetináče tvoria oceľové konzoly a drevené fasídne obkladové dosky.

  Takto uceleným riešením fasády a jej ďalších prvkov sa podarilo vytvoriť objektu s jednoduchou formou prevedenie, ktoré prináša fasáde motív, hravosť a osobitosť.