Realizácia komplexnej zmeny exteriéru rodinného domu. Požiadavky investora boli stabilizovať násypy na hranici pozemku, riešiť nové tvarovanie chodníkov, trávnika a novú výsadbu. V priestore záhrady mal vzniknúť altánok, ktorý dokáže ponúknuť priestor aj pri rodinnom stretnutí.

Pozemok sme stabilizovali gabionmi s nadstavbou plota s drevenou výplňou. V spolupráci so záhradnou architektkou sme riešili návrh výsadby a prispôsobovali vhodne aj tvarovanie chodníka a ostatných plôch.

Tým, že sa pozemok nachádza na svahu, je rovinatá plocha vzácna a tú návrh nechal pre trávnik. Pre vytvorenie altánku sme vybrali rohové miesto na terasovitom gabione, ktorý stabilizoval okraj pozemku a tiež vytvoril základy pre altánok. Keďže bola požiadavka investora použiť termodrevo, riešili sme atypickú konštrukciu altánku. Práve s požiadavkou pre značnú plochu altánku sme v návrhu riešili priestorovú spriahnutú konštrukciu subtilnejších profilov, aby výsledná konštrukcia pôsobila jemne a bola vzdušná.

So vzťahom k novej výsadbe sa komplexne riešila aj potreba zavlažovania a zachytávania dažďovej vody s jej použitím pre závlahu trávnika a nových záhonov.