Projekt zmeny exteriérového priestoru okolo koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Gelnici. Návrh zohľadňuje aj potreby mesta, ale najmä potreby majiteľa, Evanjelický cirkevný zbor, ktorý hľadal cestu opraviť fasádu budovy a jej odvodnenie a skultivovať okolitý priestor, ktorý bol roky nechaný bez zásahu a systematickej údržby.

Návrh rieši zelenú popínavú fasádu z dvoch druhov rastlín. Drenáže a odvod podpovrchových vôd z okolia budovy sály. Všetky drenáže sú zaústené do retenčnej nádrže. Taktiež je zvedená aj dažďová kanalizácie a napĺňa 35 m3 podzemných nádrží, ktoré spätne ponúkajú vodu pre závlahu. Návrh rieši odstavnú plochu pre vozidlá. Týmto rieši potrebu vytvorenia odstavných plôch v danej lokalite chýbajú pre potreby ambulantného centra, materskej škôlky a tiez Základnej umeleckej školy.

Cirkevný zbor sa rozhodol vytvorený priestor sprístupniť a odvoriť verejnosti, aby takto kvalitný verejný priestor pozdvihol vyžitie v danej lokalite mesta.