Banský skanzen a múzeum Althandel, Nová Baňa

Šachta Althandel sa nachádza v bočnej doline nad mestom Nová Baňa. Archeologický výskum po dvoch sezónach potvrdil prítomnosť pozostatkov základového kamenného muriva strojovne Potterovho atmosferického ohňového stroja. Bol to predchodca parného stroja a bol to prvý takýto typ stroja postavený na európskom kontinente. V roku 2022 to bude 300 rokov od jeho postavenia.

Zadanie bolo nájsť spôsob chránenia nájdených pozostatkov tak, aby ich bolo možné prezentovať. Halda nieje staticky stabilná a preto nieje možné stavať ťažké stavby. Na mieste existujúceho rodinného domu z 80-tych rokov je navrhnutý halový priestor nového múzea, ktoré v sebe ukrýva repliku Potterovho stroja. Expozícia múzea je inštalovaná po vnútornej stane fasády a návštevník sa hýbe po špirále rámp vedúcich do najvyššej pozície s výhľadom na archeologickú lokalitu.