Zámerom projektu IRIS – astro pozorovateľňa Smolnícka Huta je dostať do povedomia obec Smolnícka Huta a okres Gelnica vytvorením unikátneho nového bodu záujmu, čo povedie k ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu, k podpore vzájomnej spolupráce medzi miestnymi poskytovateľmi služieb a tým aj k zvýšeniu návštevnosti obce a okresu.

Signifikačné umiestnenie vyhliadkovej veže uprostred čistinky vnímame ako mimoriadnu kvalitu. Región Smolnícka Huta je jedno z mála miest s najmenším výskytom svetelného smogu. Svetelný smog ovplyvňuje prácu astrológov a veľkej miere škodí aj prírode. Zároveň, je to jednou z najľahšie odstrániteľnou enviromentálnou záťažou.

Objekt sme zasadili do prostredia tak, aby umožňoval najširšie výhľady do okolitej krajiny a pohľad na obec. Diaľkové výhľady sú od Špicateho vrchu medzi Gelnicou a Helcmanovcami po Pipitku a Pačanské sedlo. 

Návrh rozvíja koncept astropanoramatickej veže, ktorá ako výnimočné miesto je primárne určená pre stretnutie s hviezdami. Kompozične vyvážený objekt, vystupuje z každej strany do okolitého prostredia. 

Vrchol vyhliadkovej veže sa vypína nad horizontom kopca. Levitujúca plechová kapotáž plášťa strechy reflektuje okolité prostredie a vo svojej abstrakcii predstavuje pomyselnú bránu medzi našim svetom a kozmickým nekonečnom. Celkovú výšku veže ukončuje plošina, ktorá sprístupňuje observačnú okrajinu, podporujúcu pozorovanie hviezd a individuálnu meditáciu.