Cieľom projektu je vytvoriť nový atraktívny typ vyhliadkového móla nad vzrastlým lesom. Vyhliadkové mólo v podobe visutej lávky, ukončenej špecifickým riešením sklenenou podlahou a zábradlím, dostáva návštevníka do zážitkovej polohy nad koruny stromov a umožňuje výhľad na staré mesto Gelnica s jeho okolím.

Novou vyhliadkou Gloriette má byť vytvorený prvý krok v koncepcií obnovy lesoparku na severnom svahu oproti mestu. Atraktívny bod so zážitkom má priniesť vyššiu návštevnosť tejto lokality a jej siete chodníkov. Plán je postupnou obnovou vytvoriť nové miesta, ale aj vdýchnuť život zaniknutým miestam z pôvodnej siete vytvorenej ešte na konci 19.storočia.