Navrhovaná konštrukcia veže je súčasťou areálu Živej krajiny.

http://www.ligrus.sk/portfolio/brehov-ziva-krajina/