Predmetná lokalita je situovaná v západnej časti obce Brehov. Lokalita má dobrú dostupnosť a dostatočnými možnosťami napojenia na dopravnú infraštruktúru a inžinierske siete, ktoré rieši projekt rozšírenia infraštruktúry obce Brehov. Prvá fáza projektu rieši navrhovaný vŕbový park na úrovni Land art, ktorého hlavnou prioritou je zabezpečiť vizuálny kontakt a vzájomnú paralelu človeka a prírody. Vstupné priestory do parku sú vytvorené z agátového dreva pripomínajúce vtáčie hniezdo, drevené fasády budov efektívne poukazujú na ekologickosť a prírodu. Bezprostredné okolie bludiska je riešené s rešpektom k prírode. Vŕbové skulptúry parku poukazujú na Land art, na možné aktivity ľudí. Dôraz sa kladie na udržateľnosť a ekologické aspekty, ktoré vnímame ako veľmi pozitívne. Doplnenie a podporenie zelene novými listnatými drevinami, je v neposlednom rade pripomienkou okolitých pestovateľov a hospodárstva regiónu. Projekt má vzniknúť na okraji obce Brehov a bude jedným z kľúčových aktivít obce, ktorý zapadá do Koncepcie turistického ruchu. V rámci tejto fázy vznikne parkové usporiadanie vŕbového bludiska a naňho nadväzujúcich prvkov v jeho okolí a blok budov – pokladňa, sociálne zariadenie, bistro, administrativa, zázemie pre servis areálu, escape room.