Základné údaje – existujúci stav:

Historická časť mesta Gelnica vytvára ucelený urbanistický útvar. Tvorí ju Horné mesto – jadro s námestím, podhradím, hradom a okolité ulice. Dolné mesto, nachádzajúce sa v nižšej polohe s hlavnými komunikáciami Slovenskej a Hlavnej ulice. Priestor medzi ulicami vytvárajú zadné dvory a záhrady. Zástavba Dolného mesta sa tiahne pozdĺž uličných čiar spomínaných ulíc. K sebe situované záhrady – dvory vytvárajú vnútroblok zelene. Do tohto vnútrobloku zasahuje aj záhrada CŠPP a významným podielom zastupuje pomer zelene Dolného mesta. Plošne väčšia je už len susedná záhrada starej školy s priestorom pre ihrisko a hospodársku záhradu.

Tento priestor je desaťročia neobhospodarovaný.

Základné údaje – navrhovaný stav:

Revitalizovaná záhrada bude doplnená o novú zeleň v podobe krov, okrasných ovocných stromov a stálozelených drevín. Predná polovica záhrady smerom ku Slovenskej ulici bude slúžiť pre terapeutické účely centra, na oddych a trávenie času doprovodu klientov centra, pre komunitné pestovanie zeleniny a ovocia vo forme komunitného sadu a permakultúrnych záhonov a vyrieši chýbajúce odstavné miesta klientov a zamestancov centra. Zadná polovica bude slúžiť ako verejná parková časť s predpokladom napojenia na nové mestské parkové jadro Dolné mesto. Bude poskytovať vyžitie vo voľnom čase a tiež pre aktivity centra v podobe denných táborov. Priestor je doplnený o nový zážitkový chodník formou dreveného móla, umelý potôčik so zakončením v plošnom telese fontány na úrovni terénu, pergolou s popínavou zeleňou a tieniacími prvkami z textílie, ihrisko pre deti a workoutové ihrisko a tiež pamätný bod na pripomenutie si významnej osobnosti Gelnice, Leopolda Grussa, zakladateľa Baníckeho múzea a riaditeľa nemeckej mešťanky.