Rodinný dom – Lesná ul., Košice – slnolamy

    Pri návrhu fasády rodinného domu klient požadoval tienenie presklenných stien vo fasáde a tiež tienenie terasy.

    Slnolamy sú prevedené v kombinácii oceľových konzol a drevených lamiel z termodreva ako jednoduchý prienik dvoch rovín rebier. Týmto čistým tvarovaním mal prvok na fasáde dopovedať motív strohej a čistej hmoty rodinného domu a vo svojom detaile zjemniť a architektonizovať značnú dimenziu objektu.

    Oceľové konzoly sú kotvené do obvodového muriva a všetky prestupy cez montovanú fasádu sú izolované a uzavreté. Na výrobu drevených prvkov boli použité fošne z termodreva ako pokračovanie materiálového motívu fasády. Spoj je prevedený klasickým tesárskym preplátovaním a odkazuje na jednoduchosť a čistotu spájania starých majstrov.