Po realizovaní drevenej fasády pokračujeme v realizácií jednotlivých terás na bytovom dome. Podlaha z termoborovice je na roštoch a rektifikačných terčoch. Postupne pokračujeme v montovaní terás na balkónoch a neskôr aj na teréne.

Ďalší postup realizácie budeme priebežne doplňovať.